2009.gada 15.septembrī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma LR Izglītības un zinātnes ministres T. Koķes skaidrojumu, kurā ministre uzsver, ka Izglītības un zinātnes ministrijas auditori, pārbaudot Valsts kontroles ziņojumu par ministrijas 2008. gada finanšu pārskatu, nekonstatēja, ka ziņojumā būtu ietverta informācija par „vakariņām dārgā restorānā" un „franču konjaka" lietošanu.

T. Koķe piebilst, ka pusdienu rīkošana ministra vārdā ir starptautiski pieņemta prakse un 2008. gadā ir tikušas organizētas vairākas darba pusdienas ne tikai ar ārvalstu viesiem, bet arī pašmāju uzņēmumu vadītājiem

IZM