2009.gada 25.septembrī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma mācītāja, Dr. G. Kalmes vēstuli par Patriotisma kristīgo pamatu aktualizēšanas nepieciešamību Latvijas skolās.

 Kalme