2009.gada 29.septembrī

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējas uz savu ikmēneša sēdi, kurā tika nolemts izdot pedagoģijas zinātnes rakstu krājuma krājumu „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”, atspoguļojot tajā Latvijas skolotāju 14 kongresā gūtās atziņas. Tāpat sēdē tika nolemts uzsākt darbu pie diskusiju cikla „Latvijas cilvēks laikā un izglītības telpā” organizēšanas.