2009.gada 6.oktobrī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) priecājas, ka ir notikušas būtiskas izmaiņas IZM attieksmē pret Latvijas vēsturi, tāpēc apņēmusies kopā ar LU žurnāla „Latvijas Vēsture” kolektīvu, galvenās redaktores Ļ. Zīles vadībā, strādāt pie jaunu mācību grāmatu izdošanas pamatskolai un vidusskolai.

LNSS padome jau vērsusies pie vairākiem sadarbības partneriem ar lūgumu saņemt finansiālu atbalstu Latvijas vēstures grāmatu izdošanai, t.sk. atbalstu lūgusi arī Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībai (PBLA).