2009.gada 13.oktobrī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) uzsāka organizēt patriotiskas ievirzes seminārus vidusskolēniem un profesionālas diskusijas skolas pedagogiem Latvijas skolās, lai analizētu to sabiedrisko – saimniecisko – garīgo sistēmu, kurā mēs visi dzīvojam.

Semināra gaitā paredzēts skolēnus iepazīstināt ar patriotisma jēdzienu, pārrunāt jautājumus: “Kāpēc svarīgi palikt Latvijā? Kāpēc būtu jāatbalsta vietējie ražotāji?” u.c., rosinot skolēnus uz diskusiju par to, ko katrs var darīt, lai dotu savu ieguldījumu garīgās krīzes pārvarēšanā.

Savukārt, tikšanās laikā ar pedagogiem LNSS vadība plāno pārrunāt tādus jautājumus kā:

  • pedagogu pašorganizēšanās nepieciešamība un skolotāja statusa atjaunošana atceroties, ka skolotājs (cilvēks ar sirdi, dvēseli un savu dzīvi, kurā atspoguļojas visas tautas problēmas un šodienas krahs) ir gara audzinātājs, bet ne materiālo problēmu risinātājs;
  • attieksmi pret izkropļoto demokrātijas jēdzienu, kuru varas struktūras, lieto kā „Trojas zirgu” tautas aplaupīšanas nolūkos;
  • attieksmi pret garīguma iznīcināšanu, iesaistot pedagogus un zinātniekus apšaubāmos projektos, atļaujot komerciālām norisēm piešķirt mākslas statusu;
  • attieksmi pret „Latvijas vēsturi” kā atsevišķu mācību priekšmetu pamatskolā un vidusskolā;
  • Latvijas pedagogu diskusijai „Citāda izglītības sistēma” izvirzāmo problēmu loks (kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamība, vasaras kursu atjaunošana un pedagoģijas zinātnes lokā iekļaujamie jautājumi, lai nodrošinātu teorijas pēctecību praksē u.c.).

Laiks ir sarežģītāks kā jebkad, taču neskatoties uz visām jukām, LNSS vēl pedagogiem nepalikt vienaldzīgiem un skaidri apzināsies savu misiju. Tad mūs neviens nevarēs novirzīt rīcībā nenozīmīgos maldos, iznīcinot mūsu laiku, spēku un iespējas!