2009.gada 2.novembrī

plkst. 13:50 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš patriotiskas ievirzes semināra ietvaros tiekas ar audzēkņiem Rīgas Amatniecības tehnikumā (Rīga).

.