2009.gada 4.novembrī

plkst. 13:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padomes locekļi Dr. paed. E. Kramiņš un S. Lodiņa tikās ar vairākiem uzņēmējiem, prezentējot LSK norises ieguvumus un LNSS darbības atjaunošanas ideju, kā arī pārrunājot, finansiālā atbalsta iespējas.

.