2009.gada 13.novembrī

plkst. 12:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš patriotiskas ievirzes semināra ietvaros tiekas ar skolēniem Rīgas Doma kora skolā (Rīga).

.