2009.gada 20.novembrī

plkst. 13:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš patriotiskas ievirzes semināra ietvaros tiekas ar pedagogiem Engures vidusskolā (Engure, Tukuma rajonā).

.