2009.gada 25.novembrī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) padomes locekle Dr. paed. A. Rudzīte tiekas ar Ordeņu brālības, Politiski represēto biedrības un Barikāžu muzeju pārstāvjiem, lai aktualizētu Latvijas vēstures mācīšanas jautājumus Latvijas skolās.

.