2009.gada 27.novembrī

plkst. 8:30 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš patriotiskas ievirzes semināra ietvaros tiekas ar skolēniem Zemgales vidusskolā (Slampe, Tukuma rajonā).

plkst. 10:45 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš patriotiskas ievirzes semināra ietvaros tiekas ar audzēkņiem Laidzes tehnikumā.

.