2009.gada 28.novembrī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) padomes locekle S. Lodiņa piedalījās runas festivālā "Prātam, ķermenim un garam", kuras ietvaros ar projekta „Skolmeistars” pārstāvi D. Kazāku pārrunāja iespējamo sadarbību „Citas izglītības sistēmas” veidošanā.

.