2009.gada 5.decembrī

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējas uz savu ikmēneša sēdi, kurā pieņēma LNSS pamatnostādnes izglītības sistēmas sakārtošanai, apstiprināja LNSS logo, struktūru, Darba plānu un budžetu tāmi 2010. gadam.