2009.gada 13.decembrī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst.10:00 Ogrē, Brīvības ielā 50 piedalās organizācijas „Visu Latvijai” kopsapulcē, nolasot referātu par LNSS pamatnostādnēm izglītības sistēmas sakārtošanai valstī.

Referats_VL_kopsapulce