2010.gada 9. janvārī

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība (LNSS) saņēma vēstuli no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas, kurā izteikta pateicība par organizācijas izrādīto pilsonisko aktivitāti un cerība, ka atbildīgās institūcijas izvērtēs un ņems vērā LNSS viedokli turpmākajā darbā.

VPK