2010.gada 9. janvārī

plkst. 11:00 Latvijas Nacionālā Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējas uz savu ikmēneša sēdi, kurā pieņem LNSS sanāksmju organizēšanas kārtību, izvērtē LNSS attieksmes definēšanas un sadarbības nosacījumu nepieciešamību, kā arī izveido darba grupas, kura gatavos izvērstu analītisku viedokli par „Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju” projektu un „Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2030. gadam” dokumentu.

{rokaccess registered,special}