2010.gada 9. janvārī

plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Revīzijas komisija pulcējas uz savu pirmo sēdi, kurā par LNSS Revīzijas komisijas priekšsēdētāju iecelta D. Blūma, bet par sekretāri A. Zvaigzne. Revīzijas komisija atzina, ka LNSS grāmatvedība un gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par gada rezultātiem, kā arī par biedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās.

.