2010.gada 13.janvārī

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padomes locekļi Dr. paed. E. Kramiņš un S. Lodiņa tikās ar biedrības „Tava Skola” dibinātājiem J. Vītola ģimeni (LNT raidījuma „Dziedošās ģimenes” uzvarētāji), lai vienotos par turpmāku sadarbību cita skatījuma veidošanai Latvijas izglītības sistēmā.

Gan biedrība „Tava Skola”, gan LNSS pauž gatavību izstrādāt priekšlikumus jaunas izglītības sistēmas izveidei, jaunas metodiskās pieejas ieviešanai esošajās mācību iestādēs, kā arī palīdzēt izveidot laikmetam atbilstošas izglītības iespējas skolotājiem un skolēniem. „Šobrīd cilvēkus vieno sajūta, ka jānotiek izmaiņām, taču kur atrast atslēgu, lai atslēgtu krātiņu, kurā atrodas vecā izglītības sistēma?” jautā Jānis Vītols.

Sadarbības ietvaros paredzēts apciemot Latvijas pilsētas, kur diskusiju norises vietās Vītolu ģimene iecerējusi arī sadziedāt un saspēlēt ar vietējiem ļaudīm, ļaujot cilvēkiem apzināties savu gribu, varēšanu, vairojot ticību labajam un aicinot uz kopīgu darbošanos. Savā muzikālajā stāstījumā Vītolu ģimene iekļāvusi jau zināmās dziesmas no nesen izdotā albuma „Pa kādu trauslu pavedienu”, tautas dziesmas (īpaši izceļot Saules dainas), kā arī latviešu un ārvalstu autoru kompozīcijas, kurās skartas Vītolu ģimenei tuvas tēmas un izjūtas.