2010.gada 14.janvārī

plkst. 10:00 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Akadēmiskajā zālē Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) pārstāvji Dr. paed. E. Kramiņš, Dr. paed. A. Rudzīte un I. Auniņa tikās ar IZM un Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvjiem ministres T. Koķes vadībā, lai pēc LR Ministru prezidenta V. Dombrovska uzdevuma uzsāktu dialogu par nepieciešamajām izmaiņām izglītības procesos un pārrunātu LNSS iniciēto jautājumu par nepieciešamību ieklausīties skolotāju paustajos viedokļos.

Sarunas noritēja konstruktīvi un noslēdzās ar abpusēju vēlmi sadarboties. No LNSS puses – lai kaut nedaudz ieklausās skolotājos, no IZM – ar vēlmi pēc jaunām idejām. Gandrīz puse laika tika veltīts Pirmsskolas izglītības vadlīnijām, atzīstot, ka tajās pagaidām jūtams svaigu ideju trūkums.

LNSS uzskata, ka ir svarīgi panākt, lai IZM pārziņā esošās struktūras nevis administrētu, bet līdzdarbotos mācību un audzināšanas iestāžu autonomijas nostiprināšanā, palīdzot atveseļoties izglītības sistēmai, sabiedrībai un Skolotājam.